תפריט
   לשון ודקדוק
  חיבור והבעה

   אלי  פררה

ברוכים הבאים: ל"בגרות בהיסטוריה"

למיקוד בהיסטוריה - לחץ כאן

שים לב! המיקוד כאן היה למועד חורף תשס"ז והוא כבר לא רלוונטי - יש לחכות לפרסום המיקוד החדש למועד קיץ תשס"ז.

              הסיכומים בהיסטוריה ב' נלקחו ממקורות שונים והתפרסמו באתר בית הספר "אורט שפירא כפר-סבא".
הם מובאים כאן בהרשאתה של המורה: טובה שאול.

שים לב! הפרקים כאן בהיסטוריה ב', שלאחר הרפורמה שונו, והם  מעודכנים בחלקם...

אנו מקווים שתוך זמן קצר נעדכן את כל פרקי הלימוד בהתאם לתוכנית.

* תוכנית הלימודים היסטוריה ב'.

* חומר הלימודים בהיסטוריה ב' תשס"ז.

* מבנה בחינת הבגרות היסטוריה ב'.

1. התקופה הראשונה בין שתי מלחמות העולם.

2. הקשיים של פולין שנוצרו לאחר המלחמה בתחום הביטחון והגבולות.

3. החברה והכלכלה בפולין בתהליך מעבר מחברה חקלאית למשק מודרני.

4.  המאפיינים והתמורות שחלו בחיי היהודים בפולין

5.  דפוסי הפעילות הלאומית והציונית בפולין

6.  התמורות ביחס השלטון והחברה הפולנית אל היהודים בשנים 1939- 1935  

7. האידיאולגיה הנאצית.

8. הנסיבות והגורמים לעליית הנאצים לשלטון.

9. הסכם רבינטרו-מולוטוב.

10. ועידת איואן - יחסם של מדינות אירופה כלפי גרמניה הנאצית ביחסם ליהודים.

11. מדיניות הנאצים בשנים 1933-1939.13.

12. מטרות מדיניות החוץ של גרמניה.

13. מעבר גרמניה מדימוקרטיה לנאציזם.

14. האיגרת הבזק של היידריך ועוצבת המבצע.

15. הגיטאות.

16. היהודים בגיטאות.

17. המדיניות כלפי היהודים עד לריכוזם בגטאות.

18. הסדר החדש.

19. מדיניות הפיוס של צרפת ובריטניה.

* שאלות מבחינות בגרות בנושא פולין

 

הפרקים להלן הם מהתוכנית הישנה, וחלקם אינם רלוונטיים. התלמידים יבחרו את הפרקים המתאימים להם על פי תוכנית הלימודים המתאימה להם.

    1.  מלחמת העולם השנייה.

    2.   הגיטאות.

    3.   ההתנגדות היהודית.

    4.   הפתרון הסופי.

    5.   המאבק נגד בריטניה להקמת המדינה.

    6.   השיקולים להכרזת המדינה.

    7.   פירוק המחתרות.

    8.   המלחמה הקרה.   

    9.   עלייה וקליטה.

    10. מלחמת ששת הימים.

    11. נושאי הלימוד.

    12. מבנה מבחן הבגרות בהיסטוריה.

    13. מתכונת 2004.

 


בגרות בספרות, כל הזכויות על אתר זה שמורות, 2004 ©
תכנות ובנייה:
עידן אופק
עיצוב ועריכה:
ליאור רווח